Taal van de PowerPoint wijzigen

In verschillende bedrijven worden PowerPoint-presentaties in meerdere talen gemaakt: bijvoorbeeld zowel in het Nederlands, in het Frans en in het Engels. Om de inhoud te kunnen maken, moet je de taal kennen. Een spellingscontrole kan vaak meehelpen.

Niet altijd werkt deze spellingscontrole vlekkeloos… PowerPoint heeft de neiging om de spellingscontrole in de standaard bewerkingstaal te blijven doen. Dus bij een Nederlandse PowerPoint zal vaak continu een Nederlandse spellingscontrole verschijnen.

De taal omzetten moet voor elke tijdelijke aanduiding: voor elke tekstbox. Met behulp van de macro op deze site lukt dat. De macro zet de spellingcontrole om van de controle van het Nederlands naar de controle van het Amerikaans…

https://ourednik.info/maps/2011/04/11/change-the-language-to-englishus-on-all-slides-and-boxes-in-powerpoint-2007-or-2010/

Sub SetLangUS()

Dim scount, j, k, fcount

scount = ActivePresentation.Slides.Count

For j = 1 To scount
fcount = ActivePresentation.Slides(j).Shapes.Count
For k = 1 To fcount 'change all shapes:
If ActivePresentation.Slides(j).Shapes(k).HasTextFrame Then
ActivePresentation.Slides(j).Shapes(k).TextFrame _
.TextRange.LanguageID = msoLanguageIDEnglishUS
End If

Next k

fcount = ActivePresentation.Slides(j).NotesPage.Shapes.Count
For k = 1 To fcount 'change all shapes:
If ActivePresentation.Slides(j).NotesPage.Shapes(k).HasTextFrame Then
ActivePresentation.Slides(j).NotesPage.Shapes(k).TextFrame _
.TextRange.LanguageID = msoLanguageIDEnglishUS
End If

Next k
Next j

End Sub

In de macro wordt de taal omgezet naar het Amerikaans (EnglishUS). Voor elke taal bestaan codes. Bijvoorbeeld:

  • Nederlands: msoLanguageIDDutch
  • Engels: msoLanguageIDEnglishUK